ประธานฮาย เสียใจขอรับผิดเองที่พา กว่างโซ้ง ไปไม่ถึงAFCป […]